“САНКТ-ПЕТЕРБУРГИЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБОО”  ГИШҮҮДДЭЭ ҮЙЛЧЛЭХ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРЭМ

+ СПбГУ ТББ-ын дүрэм..doc_Page_1

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Читать далее